ขยับบ่อยๆ ยืดเหยียด เพื่อยืดหยุ่น

Sharing is caring!

การยืดเหยียดจะช่วยยืดร่างกาย ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้

ขั้นตอนการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

1.ควรยืดกล้ามเนื้อช้าๆ ให้รู้สึกตึงจนกระทั่งไม่สามารถยืดต่อไปได้ แต่ไม่เจ็บ

2.ยืดถึงจุดที่ตึงสุดแต่ไม่เจ็บให้ยืดค้างไว้ 30 วินาที

3.ระหว่างการยืดเหยียด ควรหายใจตามปกติ ไม่กลั้นหายใจ

Please follow and like us: