เวทเทรนนิ่ง

ลดน้ำหนักและความอ้วน เล่นเวทเทรนนิ่งช่วยได้

Sharing is caring!

การออกกำลังกายถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในการลดน้ำหนักและความอ้วน ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการเล่นเวทเทรนนิ่ง เวทเทรนนิ่งไม่ใช่เพียงแค่การลดน้ำหนัก แต่หากว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งนั้นสามารถสร้างกลามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง พร้อมกับมีหุ่น กล้ามที่สวยและเฟอร์เฟค

จากผลการพิสูจน์พบว่าโปรแกรมลดน้ำหนัก ลดความอ้วน สลายไขมันนั้น นอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และควบคุมอาหารแล้ว แนะนำให้เล่นเวทควบคู่ไปด้วย เพราะเวทเทรนนิ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มอัตราการเผาพลาญพลังงานของร่างกายให้สูงขึ้น แม้แต่ในเวลาที่เรานั่งอยู่เฉยๆ หรือนอนหลับ ร่างกายก็ยังคงสามารถเผาพลาญพลังงานไขมันได้อย่างต่อเนื่อง นับเป็นข้อดีประการแรกของการเล่นเวท

เล่นเวท

ข้อดีประการที่สองของเวทเทรนนิ่งก็คือ เพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะมีผลเกิดจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ถึงแม้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อเล็กน้อยก็ตาม แต่หลักๆ ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจากการควบคุมอาหารขณะลดน้ำหนักและลดความอ้วน

เพราะในช่วงที่เราควบคุมอาหาร ขณะทำกิจกรรมระหว่างวันหรือออกกำลังกาย ร่างกายอาจจะดึงเอาพลังงานโปรตีนจากมวลกล้ามเนื้อมาใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมวลกล้ามเนื้อที่สูญเสียไป เวทเทรนนิ่งจึงมีความจำเป็นในการเล่นเวทควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และการควบคุมอาหาร ของโปรแกรมลดน้ำหนักและความอ้วน เพื่อสลายไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เวทเทรนนิ่ง

ถ้านับข้อดีได้สองข้อแล้ว ปัญหาความอ้วนจะหมดไป ดังนั้นเรามาเล่นเวทกันเถอะ!! ด้านล่างเป็นโปรแกรมเวทเทรนนิ่ง ที่จะช่วยให้กล้ามเนื้ออก, หลัง, หัวไหล่, หน้าแขน, ท้องแขน, ขา และหน้าท้องของคุณกระชับ สวยและหุ่นดีขึ้นได้ แนะนำให้เล่นท่าละ 3 เซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง เวลาพักระหว่างเซ็ตประมาณ 1 นาที เล่นเวทวันเว้นวัน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ โดยน้ำหนักของเวทที่ยก ให้สามารถยกเวทได้ครบจำนวนครั้งในแต่ละเซตได้พอดีโดยการยกจะต้องไม่ผิดท่า

Please follow and like us: