การออกกำลังกายที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

                           การออกกำลังแบบแอร์โรบิค จะทำให้ร่างกายแข็งแรง แล้วการออกกำลังแบบเสริมสร้างความแข็งแรงจองกล้ามเนื้อก็ป้องกันโ

Continue reading »